Syntetyczny lateks MAPEI PLANICRETE 10kg

304,00  z VAT

30,4 zł/kg

Na stanie

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

(źródło: strona internetowa producenta)

SKU: 037110N Kategoria: GTIN: 8022452002410

Opis

Syntetyczny lateks MAPEI PLANICRETE 10kg

Syntetyczny dodatek na bazie lateksu przeznaczony do modyfikacji właściwości zapraw cementowych.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Dodatek stosowany w celu poprawy parametrów wytrzymałościowych i przyczepności jastrychów cementowych, zapraw tynkarskich, mas wyrównujących.
 • Dodatek do cementowych zapraw sczepnych o wysokiej przyczepności.

Przykłady zastosowań:

 • Dodatek do jastrychów cementowych zwiększający ich wytrzymałość, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
 • Jako warstwa sczepna na bazie cementu w systemie montażu kamienia naturalnego.
 • Do tynków cementowych o dużej wytrzymałości na zewnątrz i wewnątrz.
 • Jako warstwa sczepna na bazie cementu do wykonywania tradycyjnych jastrychów oraz podkładów wykonanych z Mapecem Pronto lub Topcem Pronto.
 • Do wykonywania warstw wiążących w połączeniu z Topcem w celu poprawy przyczepności jastrychów związanych z podłożem wykonanych z użyciem tych spoiw.
 • Jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki tynkowej.
 • Podnoszenie parametrów zapraw cementowych do wypełniania ubytków, naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach oraz wykańczania powierzchni prefabrykowanych i betonowych.
 • Podnoszenie parametrów zapraw cementowych wykorzystywanych do wykończenia powierzchni narażonych na silne natężenie ruchu i ścieranie (posadzki przemysłowe, rampy, kanały) oraz jako warstwa sczepna do stosowania na niewielkich obszarach starych posadzek.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planicrete jest dyspersją wodną specjalnego elastomeru syntetycznego, odpornego na zmydlanie, o niskiej temperaturze zeszklenia. Ten specjalny elastomer na bazie kauczuku charakteryzuje także dobra odporność na starzenie.

Planicrete ma postać białej emulsji, która po zmieszaniu z cementem portlandzkim i kruszywem zwiększa przyczepność i plastyczność zaprawy, a także poprawia jej właściwości tiksotropowe, zdolność zatrzymywania wody i urabialność.

Po związaniu i końcowym utwardzeniu, zaprawy cementowe modyfikowane Planicrete cechuje:

 • lepsza przyczepność do wszystkich powierzchni mineralnych
 • wyższa wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 • wyższa wytrzymałość na ścieranie
 • większa szczelność
 • zwiększona mrozoodporność
 • większa odporność chemiczna na rozcieńczone kwasy i alkalia, roztwory soli, olejów.

ZALECENIA

 • Nie stosować w czystej postaci jako preparatu gruntującego lub mostka sczepnego: zawsze należy wymieszać z cementem portlandzkim lub, w razie potrzeby z Topcem.
 • Nie należy stosować mieszanek zawierających Planicrete, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +40°C.
 • W przypadku stosowania w bardzo ciepłych lub wietrznych warunkach klimatycznych, należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię przed zbyt szybkim schnięciem.
 • W przypadku zapraw z dodatkiem Planicrete przygotowywanych w betoniarce, nigdy nie należy mieszać zaprawy dłużej niż 3 minuty, aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia mieszanki.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których będą stosowane wylewki, tynki i zaprawy wyrównujące modyfikowane Planicrete, muszą być mocne, zwarte i czyste. Kruche, luźne części, pył, mleczko cementowe, ślady oleju lub preparatu antyadhezyjnego, lakieru czy farby muszą zostać usunięte za pomocą piaskowania, szczotkowania bądź wymycia wodą pod ciśnieniem. Podłoże musi być dokładnie zwilżone, nie należy jednak pozostawiać nadmiaru wody na powierzchni, ponieważ może to osłabić przyczepność.

DANE TECHNICZNE

 • Konsystencja: płynna
 • Kolor: biały
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
 • Odporność na wilgoć: doskonała
 • Odporność na starzenie: doskonała
 • Odporność na rozpuszczalniki i oleje: przeciętna
 • Odporność na kwasy i alkalia: średnia
 • Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C
 • Czyszczenie: wodą, po związaniu tylko mechanicznie
 • Opakowanie: butelka 1kg, kanister 5, 10, 25 kg
 • Przechowywanie: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

PROGRAM PARTNERSKI MAPEI

 • Na każdym opakowaniu Planicrete 10kg znajduje się 25 punktów programu partnerskiego MAPEI.
 • Klienci kupujący produkty marki MAPEI mogą zbierać punkty znajdujące się na opakowaniach produktów i wymieniać je na nagrody z katalogu Programu Partnerskiego MAPEI.

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg