Preparat gruntujący ECO PRIM PU 1K TURBO 10kg

720,00  z VAT

Na stanie

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

(źródło: strona internetowa producenta)

Opis

Grunt MAPEI ECO PRIM PU 1K TURBO 10kg

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, szybkoschnący, poliuretanowy preparat gruntujący. Wiąże pod wpływem wilgoci, przeznaczony do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Wzmacnianie powierzchni i tworzenie bariery antypyłowej podkładów cementowych, anhydrytowych oraz podkładów z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.
 • Uszczelnianie podkładów cementowych, które charakteryzują się wilgotnością resztkową przekraczającą wartość dopuszczalną zalecaną do układania na nich parkietu, w zakresie do 5% dla podkładów do 6 cm grubości warstwy i podkładów, które nie mają tendencji do kapilarnego podciągania wilgoci.
 • Wzmacnianie słabych mechanicznie podkładów cementowych i anhydrytowych.
 • Uszczelnianie podkładów cementowych przed przystąpieniem do układania podłogi drewnianej, w celu odcięcia wilgoci resztkowej z podkładu.
 • Zabezpieczenie powierzchni pylących cementowych oraz anhydrytowych

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

Eco Prim PU 1K Turbo jest jednoskładnikowym, poliuretanowym preparatem gruntującym, wiążącym pod wpływem reakcji z wilgocią zawartą w otoczeniu oraz w podłożu. Charakteryzuje się szybką utratą lepkości co umożliwia obciążenie lekkim ruchem pieszym oraz montaż parkietu po krótkim czasie od aplikacji preparatu gruntującego (około 2 godzin w warunkach normalnej temperatury i wilgotności).

Eco Prim PU 1K Turbo nie zawiera rozpuszczalników, jest bezwonny i niepalny, posiada bardzo niską  emisję lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC1PLUS R). Z uwagi na brak zawartości rozpuszczalników i intensywnego zapachu, Eco Prim PU 1K Turbo może być stosowany w pobliżu miejsc użytkowanych w trakcie prowadzenia prac (np.: mieszkania, szkoły, szpitale, biura, itp.). Po aplikacji i szybkim wyschnięciu żywicy, podłoże pokryte preparatem Eco Prim PU 1K Turbo staje się bardziej spójne, twardsze i bardziej odporne na ścieranie.

ZALECENIA

 •  Nie należy rozcieńczać Eco Prim PU 1K Turbo przy pomocy wody i rozpuszczalników.
 •  Nie stosować Eco Prim PU 1K Turbo na wilgotnych podłożach lub w miejscach narażonych na stałe podciąganie wilgoci.
 •  Jeżeli powierzchnia będzie wyrównywana za pomocą mas wyrównujących lub jeżeli podłoga drewniana będzie układana po upływie więcej niż 24 godzin, po nałożeniu warstwy preparatu Eco Prim PU 1K Turbo należy jeszcze przed jego wyschnięciem posypać powierzchnię piaskiem kwarcowym Quartz 1,2.
 •  Produkt można stosować do wzmacniania podkładów ogrzewanych i podkładów anhydrytowych, na które nie może być nanoszona warstwa hydroizolacyjna. Podłoża tego rodzaju muszą być wyschnięte przed zastosowaniem preparatu gruntującego.
 • Montaż posadzek drewnianych na podłożach, na których zastosowano Eco Prim PU 1K Turbo powinien być przeprowadzony z użyciem reaktywnych klejów poliuretanowych (np.: MAPEI Ultrabond P990 1K ), klejów epoksydowo-poliuretanowych (np.: MAPEI Ultrabond P902 2K), klejów poliuretanowych (np.: MAPEI Ultrabond Eco P909 2K) lub klejów na bazie polimerów silanizowanych (np.: MAPEI Ultrabond Eco S955 1K).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Podkład, na którym będzie aplikowany Eco Prim PU 1K Turbo, musi być czysty, odtłuszczony, bez śladów wosków i zanieczyszczeń. Tradycyjne podłoża cementowe powinny być odpowiednio wysezonowane (tzn. powinny schnąć przez co najmniej 7 dni na każdy 1 cm grubości warstwy posadzki), chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem Pronto C25, Topcem Pronto C35.

Jeżeli podłoże ma być wyrównywane przy pomocy cementowych zapraw wyrównujących należy najpierw rozprowadzić cienką warstwę Eco Prim PU 1K Turbo i natychmiast przesypać ją piaskiem kwarcowym Quartz 1,2 tak, aby piasek kwarcowy pokrył zagruntowaną powierzchnię. Po całkowitym utwardzeniu należy oczyścić powierzchnię z niezwiązanych części i przejść do rozprowadzania masy wyrównującej. Jako alternatywę posypywania powierzchni piaskiem kwarcowym, w celu zwiększenia przyczepności zapraw wyrównujących można na wyschniętą warstwę Eco Prim PU 1K Turbo (po około 2 godzinach) zaaplikować jedną warstwę Eco Prim T. Pęknięcia i ubytki należy naprawić za pomocą preparatu MAPEI Eporip lub MAPEI Eporip Turbo.

Jeżeli parkiet będzie układany tuż po upływie 24 godzin, należy przygotować podłoże zgodnie z powyższymi zaleceniami, identycznie jak w przypadku przygotowania podłoża pod masy wyrównujące.W przeciwnym razie podłoga drewniana powinna być układana bezpośrednio na podłoże zagruntowane Eco Prim PU 1K Turbo, po upływie nie mniej niż 2 godzin i nie więcej niż 24 godzin od momentu rozprowadzenia preparatu gruntującego.

Jeśli Eco Prim PU 1K Turbo jest stosowany w celu wzmocnienia podłoża, należy się upewnić, że porowatość podłoża jest na tyle odpowiednia, że umożliwi dobrą penetrację preparatu gruntującego. Jeżeli podłoże jest zbyt gładkie, należy je zeszlifować w celu uzyskania wymaganej porowatości powierzchni.

Aplikacja

Eco Prim PU 1K Turbo należy nanosić przy pomocy wałka, pędzla lub gładkiej pacy. Na porowatych powierzchniach zazwyczaj już jedna warstwa zapewnia odpowiednie odcięcie wilgoci oraz dostateczne wzmocnienie podłoża. Na podłoża bardziej porowate lub podłoża w słabym stanie zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu, tuż po wyschnięciu pierwszej tj. po około 30 minutach.

Czyszczenie

Ddopóki Eco Prim PU 1K Turbo jest świeży może być usunięty z ubrań i narzędzi przy pomocy preparatu MAPEI Cleaner L. Po wyschnięciu zabrudzenia można oczyścić jedynie preparatem MAPEI Pulicol 2000.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA: Eco Prim PU 1K Turbo działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Produkt działa szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia dróg oddechowych i w kontakcie ze skórą. Podczas aplikacji należy stosować ubrania ochronne, rękawice i okulary. Konieczne jest stosowanie maski chroniącej przed wdychaniem oparów. Produkt powinien być stosowany wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, należy przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

 • Postać: płynna.
 • Kolor: brązowy.
 • Zużycie: 0,2-0,4 kg/m² na jedną warstwę.
 • Opakowanie: 10 kg wiaderko.
 • Gęstość objętościowa: 1,2 g/cm3.
 • Maksymalna dopuszczalna wilgotność resztkowa: 5%, mierzona higrometrem karbidowym(dla podkładów o grubości około 6 cm).
 • Lepkość wg Brookfield’a: 300 mPa•s (wirnik 1-10 obr/min.).
 • Zawartość suchej substancji:100%.
 • EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niski poziom emisji VOC.
 • Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C.
 • Utrata lepkości powierzchni: po 30-40 minutach.
 • Obciążenie ruchem pieszym: po 60 minutach.
 • Pełne obciążenie: po 2 godzinach.
 • Czas oczekiwania pomiędzy kolejnymi warstwami: od 40 min do 2 godzin.
 • Czas oczekiwania przed bezpośrednim montowaniem okładzin przy pomocy kleju: od 2h do 24h.
 • Minimalny czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnego produktu na warstwie końcowej (posypanej piaskiem kwarcowym Quartz 1,2): minimum 2 godziny.

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg