Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka „Mazur” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 116, 54-613 Wrocław.
 2. Dane osobowe Klienta są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych a także wynikających z obowiązujących. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

 3. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.

 4. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (dane partnerów w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli subskrypcji „newslettera” (poprzez wpisanie swojego adresu e-mail we właściwe „okienko” na dole strony), dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie, oraz dla celów reklamy, badania rynku, a także zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie „rezygnuję” w stopce wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość mailową do sklepu (e-mail sklep@fugi.pl).

 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

 4. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy (tzw. cookies sesyjne) lub stały (tzw. cookies trwałe). Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo objaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod poniższymi linkami:

 • Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

 • Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

 • Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, funkcjonalność naszej strony może zostać ograniczona.

Sklep internetowy wykorzystuje wymienione pliki cookies w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Niniejsza strona internetowa korzysta również z tzw. plików cookies Double Click (w ramach Google Analytics). Umożliwiają one rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Google korzysta z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google powyższe informacje udostępnia osobom trzecim, jeśli wymagają  tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Mogą dezaktywować Państwo cookies Double Click klikając w link. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

9. Państwa prawa

 Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile: – prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu; – nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; – wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: sklep@fugi.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.