Zaprawa szybkowiążąca MAPEI LAMPOCEM 5kg

18,00  z VAT

3,6 zł/kg

Na stanie

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

(źródło: strona internetowa producenta)

SKU: 160005AN Kategoria: GTIN: 8022452056574

Opis

Zaprawa szybkowiążąca MAPEI LAMPOCEM 5kg

Gotowa do użycia, bezskurczowa, szybkowiążąca i szybkotwardniejąca zaprawa montażowa.

ZAKRES STOSOWANIA

Szybkie mocowanie wszelkiego rodzaju elementów w murach i podłożach betonowych zarówno pionowych jak i poziomych, wewnątrz budynków oraz na zewnątrz w systemach elewacji wentylowanych.

Przykłady zastosowania:

 • Mocowanie śrub fundamentowych, uchwytów rur, urządzeń sanitarnych i zawiasów.
 • Montaż futryn drewnianych i metalowych.
 • Instalowanie puszek i osłon urządzeń elektrycznych.
 • Mocowanie kołków drewnianych.
 • Uszczelnianie rurociągów betonowych, kanałów ściekowych, zbiorników itp.
 • Tamowanie niewielkich przecieków wodnych w konstrukcjach podziemnych, piwnicach i szybach windowych.
 • Instalacja kotew stalowych w systemach elewacji wentylowanych na pionowych podłożach betonowych, podłożach silikatowych i ceglanych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Lampocem jest gotową do użycia zaprawą montażową, w postaci proszku, zawierającą cementy o wysokiej wytrzymałości i specjalne dodatki, zgodnie z recepturą opracowaną przez laboratoria badawcze MAPEI.

 • Lampocem nie zawiera chlorków.
 • Po zmieszaniu z wodą tworzy pastę o konsystencji plastycznej i właściwościach tiksotropowych, umożliwiających łatwe nakładanie jej także na powierzchnie pionowe, bez potrzeby używania form i szalunków.
 • Wiąże bardzo szybko (ok. 3 minuty w +20ºC).
 • Posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną już po kilku godzinach.
 • Niską skurczliwość.
 • Nie traci swych właściwości przez długi okres czas.

PRZEZNACZENIE

Za pomocą Lampocem można:

 • Mocować śruby fundamentowe, zawiasy i kotwy.
 • Mocować futryny, ościeżnice i okna.
 • Zatamować niewielkie przecieki wody.

ZALECENIA

 • Nie używać do naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych.
 • Nie używać do kotwienia maszyn lub konstrukcji nośnych (zastosować Mapefill).
 • Nie stosować do wyrównywania, wygładzania lub naprawy posadzek, lub stopni (używać Monofinish) oraz ścian – Nivorapid Plus.
 • Nie używać na całkowicie suchych lub na zanieczyszczonych podłożach.
 • Nie mieszać z większą ilością wody niż zalecana i nie dolewać wody do mieszanki, która zaczęła wiązać.
 • Do Lampocem nie należy dodawać wapna, cementu ani gipsu.
 • Przed zastosowaniem nie należy wystawiać worków z Lampocem na działanie promieniowania słonecznego.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być mocne, czyste, niezapylone, należy usunąć zniszczone lub słabo związane części. Powierzchnia otworów, w których będą mocowane elementy z zastosowaniem Lampocem powinna być szorstka i dokładnie nasączona wodą. Operację tę należy wykonać bardzo starannie, zwłaszcza wtedy gdy podłoże jest bardzo chłonne (mieszany mur kamienny, konstrukcje ceglane) lub gdy jest narażone na działanie intensywnego promieniowania słonecznego.

Przygotowanie zaprawy

Do pojemnika zawierającego 200-210 g wody wsypać 1 kg zaprawy Lampocem i ręcznie wymieszać szpachlą lub packą, do otrzymania jednorodnej mieszanki bez grudek. Przy dozowaniu objętościowym, 4 części Lampocem należy zmieszać z 1 częścią wody.
Biorąc pod uwagę szybki czas wiązania Lampocem, należy przygotowywać tylko taką ilość, która zostanie wykorzystana w ciągu 1-2 minut.

Zalecenia przy przygotowaniu i nakładaniu Lampocem:

 • Nie ma potrzeby zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności gdy temperatura wynosi około +20°C.
 • Podczas ciepłych dni nie należy wystawiać Lampocem na działanie promieni słonecznych a do przygotowania zaprawy należy używać bardzo zimnej wody.
 • W czasie chłodnych dni do przygotowania zaprawy należy używać wody o temperaturze około +20°C, a produkt przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach, w przeciwnym wypadku początek wiązania i twardnienie ulegną opóźnieniu.
 • Przy wypełnianiu większych wgłębień w powierzchniach pionowych, należy nałożyć kilka warstw, z zachowaniem około 5 minutowych odstępów.
 • W bardzo ciepłe lub wietrzne dni, po nałożeniu Lampocem, należy przez pierwszą godzinę zwilżać jego powierzchnię, aby zapewnić poprawne wiązanie.

CZYSZCZENIE

Dopóki Lampocem jest świeży, narzędzia i pojemniki można czyścić wodą. Zabrudzone powierzchnie okładziny należy czyścić wilgotną szmatką, zanim zaprawa wyschnie.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania Lampocem różni się w zależności od rodzaju opakowania. Produkt pakowany w worki papierowe może być przechowywany przez 12 miesięcy, zaś pakowany w worki foliowe (5 kg) 24 miesiące. Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

DANE TECHNICZNE

 • Kolor zaprawy: szary.
 • Proporcje mieszania: na 100 g Lampocem 20-21 g wody.
 • Proporcje mieszania objętościowo: 4 części Lampocem na 1 część wody.
 • Minimalna temperatura stosowania: +5°C.
 • Maksymalny czas użytkowania: ok. 1 minuty.
 • Czas ostatecznego wiązania: ok. 3 minuty.
 • Pełne obciążenie: po 1-2 godzinach.
 • Zużycie: 1,8 kg/dm³.

PROGRAM PARTNERSKI MAPEI

 • Na każdym opakowaniu Lampocem 5kg znajdują się 2 punkty programu partnerskiego MAPEI.
 • Klienci kupujący produkty marki MAPEI mogą zbierać punkty znajdujące się na opakowaniach produktów i wymieniać je na nagrody z katalogu Programu Partnerskiego MAPEI.

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg